naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plZarządzanie zasobami ludzkimi

Studiowanie specjalności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi przygotują studenta w zakresie merytorycznym, zapoznając go z komunikacją i kulturą języka, edukacją informacyjną i medialną, komunikowaniem społecznym, psychologią biznesu, etyką biznesu. Student pozna również elastyczne formy zatrudnienia i prawo pracy, metody i techniki negocjacji w pracy kierowniczej, metody i techniki ZZL oraz techniki negocjacji, systemy informatyczne w ZZL i nowoczesne formy zatrudnienia i prawo pracy.

Cel studiów

Celem studiów z zakresu zarządzanie zasobami ludzkimi jest przekazanie kompleksowej i nowoczesnej wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych jego uczestników z zakresu szeroko rozumianego zarządzania personelem w organizacji. Celem dodatkowym studiów jest również wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w polskich organizacjach.

Studia umożliwią uzyskanie kwalifikacji zawodowych osobom zamierzającym pełnić funkcje zarządcze zasobów ludzkich na szczeblu średnim i wyższym w sferze publicznej i prywatnej.

Perspektywy zawodowe

Studia adresowane są głównie do osób planujących podjąć pracę w charakterze:
  • kadry kierowniczej wszystkich szczebli i funkcji w przedsiębiorstwach,
  • osób kierujących mniejszymi bądź większymi zespołami pracowniczymi,
  • specjalistów i pracowników służb personalnych,
  • absolwentów wyższych uczelni pragnących w nowoczesny sposób gospodarować kadrami.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu