naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.pl

Zarządzanie organizacjami społecznymi

Studia są dedykowane dla osób kierujących lub przygotowujących się do kierowania jednostkami organizacji społecznych, zainteresowane współczesnymi kierunkami rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym. Nabędziesz umiejętności przywództwa, organizacji pracy własnej, zarządzania czasem i rozwiązywaniem problemów, poznasz wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych.

Cel studiów

Celem studiów jest wszechstronne przygotowanie przyszłej kadry kierowniczej organizacji społecznych do efektywnego zarządzania tymi instytucjami. Program studiów zawierać będzie specjalistyczne zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa, zarządzania w zakresie funkcjonowania organizacji społecznych.

Perspektywy zawodowe

Będziesz mógł podjąć pracę w charakterze:
  • dyrektorów i kierowników organizacji społecznych, w tym domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, takich jak: pogotowie opiekuńcze, domy dziecka, zakłady wychowawcze,
  • pracowników terytorialnych samorządów lokalnych podejmujących działalność socjalną w środowisku lokalnym,
  • pracowników pozarządowych form wspomagania człowieka (stowarzyszenia, fundacje),
  • pracownik socjalny,
  • pracowników przedsiębiorstw różnego typu działające w obszarach związanych z kształtowaniem kompetencji społecznych.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu