naglowek content

Zarządzanie komunikacją i informacją medialną specjalność na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja SpołecznaEfekty kształcenia

Absolwent specjalności „Zarządzanie komunikacją i informacją medialną” zna sposób analizowania zjawisk społeczno - kulturowych zachodzących pod wpływem medializacji i komputeryzacji. Wyróżnia się wiedzą dotyczącą uwarunkowań ekonomicznych oraz prawnych w zakresie podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami opartymi na komunikacji elektronicznej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci studiów mogą ubiegać się o pracę w: różnych instytucjach medialnych, w instytucjach public relations, w organizacjach i instytucjach państwowych, samorządowych, placówkach edukacyjnych i kulturalnych oraz organizacjach pożytku publicznego, których działalność oparta jest na komunikacji medialnej.  

Perspektywy edukacyjne

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności zarządzanie komunikacją i informacją medialną uzyskuje uprawnienia do podjęcia studiów II stopnia związanych z mediami, multimediami, reklamą i public relations, a także na kierunkach z obszaru nauk społecznych, takich jak np. ekonomia, socjologia, prawo, nauki polityczne, a także psychologia, pedagogika, socjologia, administracja, czy bezpieczeństwo wewnętrzne. Absolwent ma też możliwość podjęcia studiów podyplomowych w dowolnie wybranym zakresie.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu