naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plZarządzanie dostępnością


Zgodnie z założeniami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wszystkie urzędy w kraju oraz inne instytucje publiczne (na przykład szkoły, budynki użyteczności publicznej) będą musiały zatrudniać specjalistę do spraw dostępności. Stąd nasza propozycja studiów podyplomowych Zarządzanie dostępnością w instytucjach publicznych.

Cel:

Przygotowują do pełnienia funkcji specjalisty ds. dostępności. Słuchacze studiów podyplomowych będą ekspertami w zakresie dostępności przestrzeni publicznej dla osób zależnych oraz grup ze szczególnymi potrzebami.

Korzyści:

Absolwenci będą posiadać wiedzę z zakresu ekonomii dostępności, problemów demograficznych oraz prawno-administracyjnych aspektów zarządzania dostępnością w Polsce. Ponadto będzie posiadał wiedzę na temat uniwersalnego projektowania oraz zarządzania dostępnością przy wykorzystaniu nowych mediów i zintegrowanego zarządzania sfer publicznych. Studia adresowane są do:
  • Pracowników administracji rządowej i samorządowej
  • Koordynatorów ds. dostępności
  • Pracowników instytucji, którzy zajmują się lub planują zajmować się zagadnieniami związanymi z zapewnieniem dostępności.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu