naglowek content

Władze Uczelni

Założyciel i Kanclerz
mgr Angelika Kubala
Dyżury: poniedziałek-piątek: 12.00-15.00, ul. Legionów 57A; dni zjazdów (0,5 godz. przed i 0,5 godz. po zajęciach)

Rektor
dr Izabela Liczmańska
Dyżury: poniedziałek-piątek, 8.00-15.00, ul. Nauczycielska 19, dni zjazdów(0,5 godz. przed i 0,5 godz. po zajęciach), izaorzol@wp.pl

Prorektor ds. Jakości Kształcenia i Nauki
dr Agnieszka Lenartowicz-Podbielska
Dyżury: każdy wtorek 10.00-13.00, ul. Nauczycielska 19, dni zjazdów (0,5 godz. przed i 0,5 godz. po zajęciach)

Prorektor ds. Studenckich
dr Zbigniew Górski
Dyżury: każdy wtorek 10.00-13.00, ul. Nauczycielska 19, dni zjazdów (0,5 godz. przed i 0,5 godz. po zajęciach) Ap808545@onet.pl

Dziekan Wydziału Humanistycznego i Nauk Społecznych
dr Waldemar Rogowski
Dyżury: piątek, 10.00-13.00, ul. Legionów 57A, dni zjazdów (0,5 godz. przed i 0,5 godz. po zajęciach), w.rogowski@wsd.info.pl

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych
dr Łukasz Cherek
Dyżury: piątek, 10.00-13.00, ul. Legionów 57A, dni zjazdów (0,5 godz. przed i 0,5 godz. po zajęciach),

Senat

Założyciel i Kanclerz
mgr Angelika Kubala

Rektor
dr Izabela Liczmańska

Prorektor ds. Studenckich
dr Zbigniew Górski

Dziekan WHiNS
dr Waldemar Rogowski

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych
dr Łukasz Cherek

Nauczyciel akademicki
dr hab. Jarosław Nocoń, prof. WSD

Nauczyciel akademicki
dr Agnieszka Lenartowicz-Podbielska

Rada Wydziału

Dziekan Wydziału Humanistycznego i Nauk Społecznych
dr Waldemar Rogowski

Członkowie Rady Wydziału

Nauczyciele akademiccy
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu