naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. 56 465-04-37
tel. 576-367-797
email: dziekanat@wsd.info.plWydział Humanistyczny i Nauk Społecznych

Praca socjalna - Studia magisterskie - II stopnia
Uprawnienia Nauka trwa
Studia kwalifikacyjne - pracownik socjalny 2 lata (IV semestry)
Resocjalizacja - Studia magisterskie - II stopnia
Specjalności Nauka trwa
Penitencjarystyka 2 lata (IV semestry)
Profilaktyka społeczna z prewencją kryminalną 2 lata (IV semestry)
Psychologia kryminalistyczno-śledcza 2 lata (IV semestry)
Kryminologia i kryminalistyka 2 lata (IV semestry)
Resocjalizacja - Studia licencjackie - I stopnia
Specjalności Nauka trwa
Resocjalizacja penitencjarna 3 lata (VI semestrów)
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna w środowisku otwartym 3 lata (VI semestrów)
Negocjacje i mediacje 3 lata (VI semestrów)
Prewencja patologii i zagrożen społecznych 3 lata (VI semestrów)
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Studia licencjackie - I stopnia
Specjalności Nauka trwa
Zwalczanie terroryzmu i zarządzanie kryzysowe 3 lata (VI semestrów)
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe 3 lata (VI semestrów)
Służby specjalne i policyjne 3 lata (VI semestrów)
Pracownik cywilny w służbach mundurowych 3 lata (VI semestrów)
Stosunki międzynarodowe - Studia licencjackie - I stopnia
Specjalności Nauka trwa
Handel zagraniczny 3 lata (VI semestrów)
Stosunki międzynarodowe w biznesie 3 lata (VI semestrów)
Polityka międzynarodowa 3 lata (VI semestrów)
Integracja i bezpieczeństwo europejskie
3 lata (VI semestrów)
Biznes międzynarodowy 3 lata (VI semestrów)
Logistyka międzynarodowa 3 lata (VI semestrów)
Integracja europejska: europeistyka 3 lata (VI semestrów)
Komunikacja społeczna - Studia licencjackie - I stopnia
Specjalności Nauka trwa
Zarządzanie zasobami ludzkimi 3 lata (VI semestrów)
Coaching i mentoring 3 lata (VI semestrów)
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 3 lata (VI semestrów)
Kreatywność społeczna 3 lata (VI semestrów)
Animator kultury 3 lata (VI semestrów)
Pedagogika - Studia licencjackie - I stopnia
Specjalności Nauka trwa
Pedagogika szkolna z andragogiką 3 lata (VI semestrów)
Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka 3 lata (VI semestrów)
Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną 3 lata (VI semestrów)
Psychopedagogika z elementami kryminologii 3 lata (VI semestrów)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 3 lata (VI semestrów)
Asystent osób niepełnosprawnych 3 lata (VI semestrów)
Politologia - Studia licencjackie - I stopnia
Specjalności Nauka trwa
Specjalność publiczno-prawna: zamówienia publiczne w praktyce 3 lata (VI semestrów)
Specjalność publiczno-prawna: prawo urzędnicze 3 lata (VI semestrów)
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych 3 lata (VI semestrów)
Administracja publiczna 3 lata (VI semestrów)
Marketing polityczny z elementami coachingu 3 lata (VI semestrów)
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu