naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plWspółpraca z VŠ aplikované psychologie (VŠAPs)


Umowa o współpracy z VŠ aplikované psychologie (VŠAPs) w Czechach została podpisana 7 czerwca 2022 roku. W ramach podjętej współpracy liczymy na wspólną realizację szeregu działań o wszechstronnym charakterze.

Głównym przedmiotem umowy jest współpraca naukowo-dydaktyczna między uczelniami. Ponadto zawarcie umowy ma za cel promocję zagraniczną obu stron, pomoc w budowaniu międzynarodowych partnerstw, budowanie marki na arenie międzynarodowej, aktywizacja w kierunku nowoczesnego i skutecznego promowania oferty dydaktycznej i naukowej za granicą, rozwijanie potencjału pod kątem oferowanych programów, jak również włączenie się w przygotowanie organizacyjne w zakresie umiędzynarodowienia.

W szczególności będziemy mogli podjąć szereg działań, które będą polegały na:

  • organizowaniu wspólnych konferencji naukowych i sympozjów;
  • zorganizowaniu przez każdą ze stron dla studentów drugiej strony porozumienia wybranych zajęć/wykładów online i udziale studentów w tychże zajęciach/wykładach online oraz
  • zorganizowaniu przez każdą ze stron dla studentów drugiej strony porozumienia krótkich (tj. maksymalnie na dwutygodniowy okres czasu) wyjazdów studyjnych (w celu wymiany wspólnych doświadczeń) i udziale studentów obu stron porozumienia w tychże wyjazdach studyjnych;
  • wzajemnej wymianie informacji w dziedzinach wspólnych zainteresowań obu uczelni celem jej aktualizacji;
  • wspólnych badaniach naukowych;
  • konsultacjach w zakresie tworzenia wspólnych programów studiów;
  • wymianie studentów;
  • wizytach studyjnych.

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu