naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA
Studia magisterskie - II stopień
Resocjalizacja
Studia licencjackie - I stopień
Resocjalizacja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Pedagogika
Politologia
W przygotowaniu na rok 2021/2022

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plUczelniaMisją Wyższej Szkoły Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu, jest przekonanie, iż wykształcenie jest podstawową wartością człowieka, demokracji i zrównoważonego rozwoju, a zatem powinno być dostępne dla wszystkich przez całe życie. Fundując tę zasadę na otwartości oferty dydaktycznej dla wszystkich oraz jej wysokiej jakości, WSD przede wszystkim odpowiada na oczekiwania mieszkańców regionu grudziądzkiego i miasta Grudziądza, w którym Uczelnia ma swoją siedzibę.

Bazując po powyższej misji, tworzymy ofertę edukacyjna uczelni w ścisłej korelacji z artykułowanym zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy i struktur społeczeństwa obywatelskiego. Założenie takie zgodne jest także ze strategią Wydziału Humanistycznego i Nauk Społecznych, który zamierza konsekwentnie realizować wspomnianą misję, uwzględniać oczekiwania studentów oraz interesariuszy zewnętrznych. Tak postawionym celom służy ciągłe poszerzanie oferty studiów licencjackich o nowe kierunki i specjalności, a także uruchomienie studiów II stopnia.
Wyższa Szkoła Demokracji - Nauczycielska 19 Wyższa Szkoła Demokracji - Legionów 57A
W roku akademickim 2021/2022 WSD proponuje studia drugiego stopnia na kierunku polityka społeczna, jak również studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, politologia, komunikacja społeczna oraz po raz pierwszy w tym roku WSD proponuje nowy studia I stopnia resocjalizację (jako kierunek, nie już specjalność). Na nowym kierunku studiów, resocjalizacji proponujemy nowe specjalności w zakresie resocjalizacja penitencjarna oraz resocjalizacja w środowisku otwartym.

W roku akademickim 2021/2022 uczelnia uzyskała nowe uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku resocjalizacja.


Proponowane specjalności i kierunki łączą dziedziny nauk społecznych takie jak np.: socjologia, psychologia, pedagogika czy politologia.
Dziekanat WSD - Nauczycielska 19

Uczelnia posiada uprawnienia do posiadania studiów:
 1. II stopnia na kierunku:
  1. polityka społeczna
 2. I stopnia na kierunku:
  1. pedagogika,
  2. politologia,
  3. komunikacja społeczna,
  4. resocjalizacja.
Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczelnia jest wpisana w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową "368".

Pełna dokumentacja uczelni, w tym m.in. Regulamin Studiów WSD, Statut WSD, Regulamin przyznawania pomocy materialnej, sylabusy, plany studiów, strategie rozwoju uczelni, zarządzenia i wykazy zarządzeń oraz regulaminów dostępne są w dziekanacie uczelni, przy ul. Legionów 57a, lub na stronie BIP.

Baza dydaktyczna w Grudziądzu

Bazę dydaktyczną Wyższej Szkoły Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu stanowi budynek własny, znajduje się przy ul. Legionów 57A. Budynek został całkowicie wyremontowany na potrzeby uczelni do celów dydaktyczno-szkoleniowych. Wszystkie sale zostały wyposażone w system audio połączony z bezprzewodowym mikrofonem oraz interaktywne tablice wraz z rzutnikami multimedialnymi. Dla studentów są udostępnione wygodne kanapy, na których mogą odpoczywać przed zajęciami.

Miejsca relaksu

Nowoczesne sale wykładowe

SystemZU

W WSD funkcjonuje zintegrowany System Zarządzania Uczelnią, dzięki któremu studenci w nowoczesny i funkcjonalny sposób mogą korzystać z wirtualnego dziekanatu. W znacznym stopniu jest to ułatwienie dla studentów, umożliwi on m.in. bieżące sprawdzanie wyników egzaminów i zaliczeń.


stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu