Face Upward - Widget
naglowek content

Uczelnia

Doceniając ambicje młodzieży grudziądzkiej, a także biorąc pod uwagę możliwości ich realizacji, Wyższa Szkoła Demokracji w Grudziądzu oferuje wysoką jakość kształcenia, wykorzystując nowoczesne metody dydaktyczne poprzez aktywny udział studentów na zajęciach i twórczą pracę własną, nastawiona jest na kształtowanie umiejętności praktycznych, które są najwyżej cenione na rynku pracy.

Uczelnia zapewnia najlepsze warunki do rozwoju intelektualnego młodzieży oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z czterech Uniwersytetów (Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego). Jakość kształcenia podnosi nowoczesne wyposażenie uczelni. Uczelnia prowadzi także działalność społeczną, aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych. Poprzez zaangażowanie w działalność kulturalną integruje studentów zarówno z Wyższej Szkoły Demokracji, jak i z innych uczelni w Grudziądzu, tworząc środowisko studenckie w naszym mieście. Te atuty Wyższej Szkoły Demokracji gwarantują, że absolwenci naszej uczelni uzyskają dyplom będący powodem do ogromnej dumy i satysfakcji.
Wyższa Szkoła Demokracji - Nauczycielska 19 Wyższa Szkoła Demokracji - Legionów 57A
W roku akademickim 2016/2017 WSD w Grudziądzu proponuje studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne na specjalnościach administracja publiczna, polityka bezpieczeństwa wewnętrznego, dziennikarstwo, marketing polityczny, demokracja lokalna i organizacje pozarządowe, media i komunikacja społeczna na kierunku politologia, resocjalizację i profilaktykę społeczną, edukację wczesnoszkolną i przedszkolną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, asystent rodziny, asystent osób niepełnosprawnych na kierunku pedagogika, oraz dziennikarstwo, PR i socjologia mediów, komunikacja i PR w biznesie na kierunku dziennikarstwo.

Proponowane specjalności i kierunki łączą dziedziny nauk takie jak: prawo, socjologia, filozofia i psychologia.
Dziekanat WSD - Nauczycielska 19

Uczelnia posiada uprawieniania do posiadania studiów I stopnia na kierunku politologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz pedagogika.

Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczelnia jest wpisana w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową "368".

Pełna dokumentacja uczelni, w tym m.in. regulamin Studiów WSD, statut WSD, regulamin przyznawania pomocy materialnej, sylabusy, plany studiów, strategie rozwoju uczelni, zarządzenia i wykazy zarządzeń oraz regulaminów dostępne są w dziekanacie uczelni, przy ul. Nauczycielskiej 19, lub po zalogowaniu się studenta Strefie Studenta.

Baza dydaktyczna w Grudziądzu

Bazę dydaktyczną WSD w Grudziądzu stanowią dwa budynki. Jeden, zlokalizowany przy ul. Nauczycielskiej 19 (os. Lotnisko), wynajęty na potrzeby uczelni w celu prowadzenia wykładów, w którym zlokalizowane są m.in. sale wykładowe oraz pracownie komputerowe. Zostały one wyposażone w tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, skanery oraz inne nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiające prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie. Na terenie całej uczelni istnieje także możliwość korzystania z Internetu bezprzewodowego.

Drugi, budynek własny, znajduje się przy ul. Legionów 57A. Budynek został całkowicie wyremontowany na potrzeby uczelni do celów dydaktyczno-szkoleniowych. Wszystkie sale zostały wyposażone w system audio połączony z bezprzewodowym mikrofonem oraz interaktywne tablice wraz z rzutnikami multimedialnymi. Dla studentów są udostępnione wygodne kanapy, na których mogą odpoczywać przed zajęciami.

Miejsca relaksu

Nowoczesne sale wykładowe

SystemZU

W WSD funkcjonuje zintegrowany System Zarządzania Uczelnią, dzięki któremu studenci w nowoczesny i funkcjonalny sposób mogą korzystać z wirtualnego dziekanatu. W znacznym stopniu jest to ułatwienie dla studentów, umożliwi on m.in. bieżące sprawdzanie wyników egzaminów i zaliczeń.


stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu