naglowek content

UczelniaMisją Wyższej Szkoły Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu, jest przekonanie, iż wykształcenie jest podstawową wartością człowieka, demokracji i zrównoważonego rozwoju, a zatem powinno być dostępne dla wszystkich przez całe życie. Fundując tę zasadę na otwartości oferty dydaktycznej dla wszystkich oraz jej wysokiej jakości, WSD przede wszystkim odpowiada na oczekiwania mieszkańców regionu grudziądzkiego i miasta Grudziądza, w którym Uczelnia ma swoją siedzibę.

Bazując po powyższej misji, tworzymy ofertę edukacyjna uczelni w ścisłej korelacji z artykułowanym zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy i struktur społeczeństwa obywatelskiego. Założenie takie zgodne jest także ze Strategią Wydziału Humanistycznego i Nauk Społecznych, który zamierza konsekwentnie realizować wspomnianą misję, uwzględniać oczekiwania studentów oraz interesariuszy zewnętrznych. Tak postawionym celom służy ciągłe poszerzanie oferty studiów licencjackich o nowe specjalności, takie jak psychopedagogika z elementami kryminologii czy terapii integracji sensorycznej, pracy socjalnej, zarządzania zasobami ludzkimi na studiach podyplomowych.
Wyższa Szkoła Demokracji - Nauczycielska 19 Wyższa Szkoła Demokracji - Legionów 57A
W roku akademickim 2017/2018 WSD proponuje studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne na specjalnościach administracja publiczna, polityka bezpieczeństwa wewnętrznego, dziennikarstwo, marketing polityczny, demokracja lokalna i organizacje pozarządowe, media i komunikacja społeczna na kierunku politologia, psychopedagogikę z elementami kryminologii, resocjalizację i profilaktykę społeczną, edukację wczesnoszkolną i przedszkolną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, asystent rodziny, asystent osób niepełnosprawnych na kierunku pedagogika oraz dziennikarstwo, PR i socjologia mediów, komunikacja i PR w biznesie na kierunku dziennikarstwo.

Proponowane specjalności i kierunki łączą dziedziny nauk takie jak: prawo, socjologia, filozofia i psychologia.
Dziekanat WSD - Nauczycielska 19

Uczelnia posiada uprawieniania do posiadania studiów I stopnia na kierunku politologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz pedagogika.

Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczelnia jest wpisana w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową "368".

Pełna dokumentacja uczelni, w tym m.in. regulamin Studiów WSD, statut WSD, regulamin przyznawania pomocy materialnej, sylabusy, plany studiów, strategie rozwoju uczelni, zarządzenia i wykazy zarządzeń oraz regulaminów dostępne są w dziekanacie uczelni, przy ul. Nauczycielskiej 19, lub po zalogowaniu się studenta Strefie Studenta.

Baza dydaktyczna w Grudziądzu

Bazę dydaktyczną Wyższej Szkoły Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu stanowią dwa budynki. Jeden, zlokalizowany przy ul. Nauczycielskiej 19 (os. Lotnisko), wynajęty na potrzeby uczelni w celu prowadzenia wykładów, w którym zlokalizowane są m.in. sale wykładowe oraz pracownie komputerowe. Zostały one wyposażone w tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, skanery oraz inne nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiające prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie. Na terenie całej uczelni istnieje także możliwość korzystania z Internetu bezprzewodowego.

Drugi, budynek własny, znajduje się przy ul. Legionów 57A. Budynek został całkowicie wyremontowany na potrzeby uczelni do celów dydaktyczno-szkoleniowych. Wszystkie sale zostały wyposażone w system audio połączony z bezprzewodowym mikrofonem oraz interaktywne tablice wraz z rzutnikami multimedialnymi. Dla studentów są udostępnione wygodne kanapy, na których mogą odpoczywać przed zajęciami.

Miejsca relaksu

Nowoczesne sale wykładowe

SystemZU

W WSD funkcjonuje zintegrowany System Zarządzania Uczelnią, dzięki któremu studenci w nowoczesny i funkcjonalny sposób mogą korzystać z wirtualnego dziekanatu. W znacznym stopniu jest to ułatwienie dla studentów, umożliwi on m.in. bieżące sprawdzanie wyników egzaminów i zaliczeń.


stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2018 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu