naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plTrener biznesu


Cel:

Celem studiów jest dostarczenie złożonej wiedzy na temat zarządzania, nabycie umiejętności przeprowadzania diagnozy firmy, przygotowanie do wpierania organizacji w rozwoju, pokazanie sposobów efektywnej pracy z zespołem pracowniczym, rozwijanie kompetencji trenerskich w pracy warsztatowej na bazie procesu grupowego, rozwijanie umiejętności pracy systemowej, poszerzanie umiejętności atrakcyjnego i efektywnego korzystania z metod aktywizujących w pracy zespołowej, poznanie pracy na zasobach własnych i uczestników szkoleń, rozwijanie kompetencji coachingowych umożliwiających wspieranie organizacji i ludzi na drodze ich kariery zawodowej.

Student będzie wiedział jak działa firma, jakie są etapy rozwoju, co wspiera jej rozwój, a co go ogranicza, wiedział jak wspierać firmę programowo- tworzyć jej misję- wizję- cele, znał podstawy zarządzania zasobami firmy, potrafił wykorzystywać metody zarządzania przez cele, potrafił przeprowadzić diagnozę i zaplanować działania rozwojowe organizacji, umiał przygotować warsztaty rozwojowe dla pracowników.

Korzyści:

Uczestnicy poznają, czym jest proces grupowy oraz jak wykorzystać tę wiedzę podczas projektowania ćwiczeń i zadań dla grupy oraz podczas realizacji założonych celów szkoleniowych.
Ponadto Uczestnicy poznają metody i narzędzia szkoleniowe, które najefektywniej wpływają na poziom postaw, wiedzy i umiejętności osób dorosłych.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu