naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plTechnologie IT


Cel:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem i związanych z tym metodyk efektywnego zarządzania oraz nadzoru nad obszarem IT, ukierunkowanych na budowę wartości przedsiębiorstwa.

Korzyści:

Absolwent zdobędzie praktyczną wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu efektywniej i skuteczniej realizować stawiane przed nim zadania, przygotuje pracę dyplomową, która może być poświęcona opisaniu rozwiązania problemu, z którym spotyka się w pracy oraz przygotowaniu planu wdrożenia tego rozwiązania.
Studia podyplomowe „Technologie IT” skierowane są do osób, które chcą uzyskać przekrojową wiedzę w zakresie najnowszych technologii IT oraz ich wpływu na transformacje procesów biznesowych skutkującą wzrostem konkurencyjności i poprawą organizacji firm IT. Wiedza ta poszerzona jest o aspekty zarządzania projektami, uwarunkowania prawne działalności biznesowej oraz podstawy prawa autorskiego w IT. Program studiów adresowany jest zarówno do pracowników korporacji łączących działalność inżynierską z zarządzaniem jak i szerokiej grupy osób prowadzonych lub zamierzających otworzyć własną innowacyjną działalność gospodarczą.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu