naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA
Studia magisterskie - II stopień
Resocjalizacja
Studia licencjackie - I stopień
Resocjalizacja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Pedagogika
Politologia
W przygotowaniu na rok 2021/2022

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plStypendium socjalne

Wysokość dochodu uprawniająca studenta do ubiegania się o pomoc materialną ustalana jest na każdy rok akademicki. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej na semestr pierwszy można składać w dziekanatach uczelni do 5 listopada, na semestr drugi do 20 marca.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen i/lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne i/lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

Warunki ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów:
  • złożenie wniosku w terminie do 25 października (pobierz wniosek);
  • uzyskanie za poprzedni rok studiów średniej ocen min. 4,50, a także posiadanie osiągnięć naukowych, artystycznych lub wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,(w/wym. osiągnięcia należy odpowiednio udokumentować, średnią ocen wylicza się na podstawie wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów);
  • terminowe zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem studiów;
  • zaliczenie pierwszego roku studiów.
Szczegółowe informacje umieszczono na tablicy ogłoszeń w dziekanacie uczelni.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane wyłącznie na podstawie wniosku i orzeczenia o niepełnosprawności, niezależnie od dochodu w rodzinie studenta i stypendium socjalnego.

Uwaga:

Student ubiegający się o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów zobowiązany jest do złożenia, wraz z właściwym wnioskiem, oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomoc materialnej na innym kierunku studiów.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu