naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plStudia podyplomowe
kobieta
Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.
Uzupełniające studia podyplomowe
Osoby posiadające dyplom kursów kwalifikacyjnych realizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli zapraszamy na uzupełniające studia podyplomowe.
Czesne za całość studiów tylko 1000zł!

Promocja!
Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Numer konta - studia podyplomowe:
03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Rekrutacja na studia podyplomowe:

Prowadzimy nabór na następujące kierunki studiów podyplomowych:

PEDAGOGICZNE kwalifikacyjne

Nazwa Ilość semestrów Kwota
Diagnoza i terapia pedagogiczna 3 semestry 2 700 zł
Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy 3 semestry 2 700 zł
Edukacja dla bezpieczeństwa - edukacja obronna 3 semestry 2 700 zł
Historia i teraźniejszosć NOWOŚĆ ! 3 semestry 2 700 zł
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego NOWOŚĆ ! 3 semestry 2 700 zł
Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 3 semestry 2 700 zł
Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna 3 semestry 2 700 zł
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagog szkolny 3 semestry 2 700 zł
Pedagogika rewalidacyjno-terapeutyczna 3 semestry 2 700 zł
Przedsiębiorczość. Ekonomia w praktyce 3 semestry 2 700 zł
Przygotowanie pedagogicznel 3 semestry 2 700 zł
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna 3 semestry 2 700 zł
Socjoterapia dzieci i młodzieży 3 semestry 2 700 zł
Surdopedagogika 3 semestry 2 700 zł
Tyflopedagogika 3 semestry 2 700 zł
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka 3 semestry 2 700 zł
Wychowanie fizyczne - studia kwalifikacyjne 3 semestry 3 500 zł
WOS 3 semestry 2 700 zł
Wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem 3 semestry 2 700 zł
Wychowanie do życia w rodzinie i wychowanie seksualne 3 semestry 2 700 zł
Zarządzanie oświatą 3 semestry 2 700 zł

NIERUCHOMOŚCI
Współpraca z biurem Invest Nieruchomości

Nazwa Ilość semestrów Kwota
Administrowanie nieruchomościami 2 semestry 2 700 zł
Doradca w inwestycjach na rynku nieruchomości 2 semestry 2 700 zł
Gospodarowanie nieruchomościami 2 semestry 2 700 zł
Komercjalizacja nieruchomości 2 semestry 2 700 zł

BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA LUDNOŚCI


RYNEK PRACY

Nazwa Ilość semestrów Kwota
Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy 2 semestry 2 700 zł
Job - coaching: nowoczesne doradztwo zawodowe i coaching kariery 2 semestry 2 700 zł
BHP 2 semestry 2 700 zł
Kadry i płace 2 semestry 2 700 zł

TERAPIA

Nazwa Ilość semestrów Kwota
Terapia zajęciowa 2 semestry 2 700 zł
Arteterapia 2 semestry 2 700 zł
Terapia integracji sensorycznej 3 semestry 4 700 zł
EEG-Biofeedback 2 semestry 2 700 zł
Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) 2 semestry 2 700 zł
Terapia dzieci i młodzieży 2 semestry 2 700 zł
Terapia rodzin 2 semestry 2 700 zł
Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR) 2 semestry 2 700 zł
Trener umiejętności społecznych 2 semestry 2 700 zł

PRAWO

Nazwa Ilość semestrów Kwota
Prawo administracyjne i samorządowe 2 semestry 2 700 zł
Podatki i prawo podatkowe 2 semestry 2 700 zł
Prawo pracy w praktyce 2 semestry 2 700 zł
Prawo w biznesie 2 semestry 2 700 zł
Administracja skarbowa i kontrola sądowa 2 semestry 2 700 zł
Zamówienia publiczne 2 semestry 2 700 zł
Administracja celna 2 semestry 2 700 zł

BIZNES

Nazwa Ilość semestrów Kwota
Administracja 2 semestry 2 700 zł
Mediacje gospodarcze 2 semestry 2 700 zł
Finanse publiczne 2 semestry 2 700 zł
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw 2 semestry 3 300 zł
Inspektor Ochrony Danych 2 semestry 2 700 zł
Język angielski w biznesie 2 semestry 2 700 zł
Media w biznesie 2 semestry 2 700 zł
Trener biznesu 2 semestry 2 700 zł
Logistyka i magazynowanie 2 semestry 2 700 zł
Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami 2 semestry 2 700 zł

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Nazwa Ilość semestrów Kwota
Dyplomacja gospodarcza 2 semestry 2 700 zł
Europeistyka i ukrainistyka 2 semestry 2 700 zł
Fundusze Unijne - zasady ich pozyskiwania, wdrażania i rozliczania 2 semestry 2 700 zł
Handel zagraniczny 2 semestry 2 700 zł
Koordynator Projektów Unijnych 2 semestry 2 700 zł
Międzynarodowe Public Relations 2 semestry 2 700 zł

ZARZĄDZANIE

Nazwa Ilość semestrów Kwota
Zarządzanie dostępnością 2 semestry 2 700 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 semestry 2 700 zł
Zarządzanie bezpieczeństwem 2 semestry 2 700 zł
Zarządzanie nieruchomościami 3 semestry 2 700 zł

IT / NOWE TECHNOLOGIE

Nazwa Ilość semestrów Kwota
Projektowanie i wdrażanie e-learningu w zgodzie ze standardami dostępności 3 semestry 2 700 zł
Technologie IT 3 semestry 2 700 zł

PSYCHOLOGIA

Nazwa Ilość semestrów Kwota
Psychopedagogika z elementami kryminologii 2 semestry 2 700 zł
Trener rozwoju osobistego 2 semestry 2 700 zł
Zawód mediatora 2 semestry 2 700 zł
Psychogerontologia 2 semestry 2 700 zł
Psychologia marketingu i reklamy 2 semestry 2 700 zł
Psychologia mediów 2 semestry 2 700 zł
Psychologia sprzedaży i obsługi klienta 2 semestry 2 700 zł
Profilaktyka uzależnień 2 semestry 2 700 zł

Zdrowie i medycyna

Nazwa Ilość semestrów Kwota
Dietetyka i żywienie w profilaktyce i edukacji zdrowotnej 2 semestry 3 500 zł
Dietetyka kliniczna 2 semestry 3 500 zł
Fizjoterapia w sporcie 2 semestry 3 500 zł
Kosmetologia estetyczna z elementami medycyny estetycznej 2 semestry 3 500 zł
Praktyczna psychologia sportu 2 semestry 3 500 zł
Psychodietetyka 2 semestry 3 500 zł
Trener personalny z psychodietetyką 2 semestry 3 500 zł
Zarządzenie w ochronie zdrowia 2 semestry 3 500 zł

INNE

Nazwa Ilość semestrów Kwota
Rolnictwo i ekonomika agrobiznesu 2 semestry 4 000 zł
Praktyczna psychologia sportu 2 semestry 4 500 zł


STUDIA PODYPLOMOWE NA ZAMÓWIENIE

Studia podyplomowe organizujemy również w formule zamkniętej tj. dla zorganizowanych grup uczestników liczących od ok. 10 osób, składających się z pracowników jednego przedsiębiorstwa lub instytucji, na jej indywidualne zlecenie.

Z instytucją zainteresowaną zamówieniem dla grupy swoich pracowników studiów podyplomowych w formule zamkniętej, indywidualnie ustalane są:
  • założenia merytoryczne - w ramach określonych obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający może wybrać studia z gotowej oferty Wyższej Szkoły Demokracji, może również oczekiwać modyfikacji/rozwinięcia istniejących programów lub opracowania programu studiów, który do tej pory nie znalazł się w ofercie Wyższej Szkoły Demokracji;
  • założenia organizacyjne – harmonogram zajęć oraz miejsce ich realizacji. Zamawiający może wskazać jako miejsce realizacji swoją siedzibę lub inne dowolnie wybrane miejsce. Może również skorzystać z możliwości realizacji zajęć w siedzibie Wyższej Szkoły Demokracji.
  • odpłatność - zależy od uzgodnionego z Zamawiającym zakresu realizacji usługi. Należy jednak pamiętać, że najczęściej realizacja studiów podyplomowych w podstawowym zakresie dla zorganizowanej grupy wiąże się z odpłatnością niższą od odpłatności wynikającej z delegowania pojedynczych pracowników na studia podyplomowe realizowane w formule otwartej (na podstawie ogłoszonej rekrutacji).
We wszystkich kwestiach wymagających dodatkowych informacji i szczegółów uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Demokracji. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

Szczegółowe informacje:
mgr Aleksandra Wasielewska, kierownik dziekanatu, tel. 56 46 504 37

Opłaty

  • wpisowe: gratis

Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • dokumenty rekrutacyjne(oświadczenie o płatności) (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego (opcjonalnie, za zgodą studenta);


stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu