naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA
Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plStudia podyplomowe
kobieta
Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.
Uzupełniające studia podyplomowe
Osoby posiadające dyplom kursów kwalifikacyjnych realizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli zapraszamy na uzupełniające studia podyplomowe.
Czesne za całość studiów tylko 1000zł!

Promocja!
Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Numer konta - studia podyplomowe:
03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Rekrutacja na studia podyplomowe:

Prowadzimy nabór na następujące kierunki studiów podyplomowych:

PEDAGOGICZNE kwalifikacyjne
OSTATNI NABÓR 2022/2023

Nazwa Ilość semestrów Kwota
Diagnoza i terapia pedagogiczna 3 semestry 2 600 zł
Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy 3 semestry 2 600 zł
Edukacja dla bezpieczeństwa - edukacja obronna 3 semestry 2 600 zł
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego x semestry x zł
Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 3 semestry 2 600 zł
Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna 3 semestry 2 600 zł
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagog szkolny 3 semestry 2 600 zł
Pedagogika rewalidacyjno-terapeutyczna 3 semestry 2 600 zł
Przedsiębiorczość. Ekonomia w praktyce 3 semestry 2 600 zł
Przygotowanie pedagogicznel 3 semestry 2 600 zł
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna 3 semestry 2 600 zł
Socjoterapia dzieci i młodzieży 3 semestry 2 600 zł
Surdopedagogika 3 semestry 2 600 zł
Tyflopedagogika 3 semestry 2 600 zł
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka 3 semestry 2 600 zł
WOS 3 semestry 2 600 zł
Wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem 3 semestry 2 600 zł
Wychowanie do życia w rodzinie i wychowanie seksualne 3 semestry 2 600 zł
Zarządzanie oświatą 3 semestry 2 600 zł

NIERUCHOMOŚCI
Współpraca z biurem Invest Nieruchomości

Nazwa Ilość semestrów Kwota
Administrowanie nieruchomościami 2 semestry 2 600 zł
Doradca w inwestycjach na rynku nieruchomości 2 semestry 2 600 zł
Gospodarowanie nieruchomościami 2 semestry 2 600 zł
Komercjalizacja nieruchomości 2 semestry 2 600 zł

BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA LUDNOŚCI


RYNEK PRACY

Nazwa Ilość semestrów Kwota
Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy 2 semestry 2 600 zł
Job - coaching: nowoczesne doradztwo zawodowe i coaching kariery 2 semestry 2 600 zł
BHP 2 semestry 2 600 zł
Kadry i płace 2 semestry 2 600 zł

TERAPIA

Nazwa Ilość semestrów Kwota
Terapia zajęciowa 2 semestry 2 600 zł
Arteterapia 2 semestry 2 600 zł
Terapia integracji sensorycznej 3 semestry 4 700 zł
EEG-Biofeedback 2 semestry 2 600 zł
Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) 2 semestry 2 600 zł
Terapia dzieci i młodzieży 2 semestry 2 600 zł
Terapia rodzin 2 semestry 2 600 zł
Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR) 2 semestry 2 600 zł
Trener umiejętności społecznych 2 semestry 2 600 zł

PRAWO

Nazwa Ilość semestrów Kwota
Prawo administracyjne i samorządowe 2 semestry 2 600 zł
Podatki i prawo podatkowe 2 semestry 2 600 zł
Prawo pracy w praktyce 2 semestry 2 600 zł
Prawo w biznesie 2 semestry 2 600 zł
Administracja skarbowa i kontrola sądowa 2 semestry 2 600 zł
Zamówienia publiczne 2 semestry 2 600 zł
Administracja celna 2 semestry 2 600 zł

BIZNES

Nazwa Ilość semestrów Kwota
Administracja 2 semestry 2 600 zł
Mediacje gospodarcze 2 semestry 2 600 zł
Finanse publiczne 2 semestry 2 600 zł
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw 2 semestry 3 300 zł
Inspektor Ochrony Danych 2 semestry 2 600 zł
Język angielski w biznesie 2 semestry 2 600 zł
Media w biznesie 2 semestry 2 600 zł
Trener biznesu 2 semestry 2 600 zł
Logistyka i magazynowanie 2 semestry 2 600 zł
Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami 2 semestry 2 600 zł

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Nazwa Ilość semestrów Kwota
Dyplomacja gospodarcza 2 semestry 2 600 zł
Europeistyka i ukrainistyka 2 semestry 2 600 zł
Fundusze Unijne - zasady ich pozyskiwania, wdrażania i rozliczania 2 semestry 2 600 zł
Handel zagraniczny 2 semestry 2 600 zł
Koordynator Projektów Unijnych 2 semestry 2 600 zł
Międzynarodowe Public Relations 2 semestry 2 600 zł

ZARZĄDZANIE

Nazwa Ilość semestrów Kwota
Zarządzanie dostępnością 2 semestry 2 600 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 semestry 2 600 zł
Zarządzanie bezpieczeństwem 2 semestry 2 600 zł
Zarządzanie nieruchomościami 3 semestry 2 600 zł

IT / NOWE TECHNOLOGIE

Nazwa Ilość semestrów Kwota
Projektowanie i wdrażanie e-learningu w zgodzie ze standardami dostępności 3 semestry 2 600 zł
Technologie IT 3 semestry 2 600 zł

PSYCHOLOGIA

Nazwa Ilość semestrów Kwota
Psychodietetyka 2 semestry 4 000 zł
Psychopedagogika z elementami kryminologii 2 semestry 2 600 zł
Trener rozwoju osobistego 2 semestry 2 600 zł
Zawód mediatora 2 semestry 2 600 zł
Psychogerontologia 2 semestry 2 600 zł
Psychologia marketingu i reklamy 2 semestry 2 600 zł
Psychologia mediów 2 semestry 2 600 zł
Psychologia sprzedaży i obsługi klienta 2 semestry 2 600 zł
Profilaktyka uzależnień 2 semestry 2 600 zł

Zdrowie i medycyna

Nazwa Ilość semestrów Kwota
Dietetyka i żywienie w profilaktyce i edukacji zdrowotnej 2 semestry 0 000 zł
Dietetyka kliniczna 2 semestry 3 500 zł
Fizjoterapia w sporcie 2 semestry 0 000 zł
Kosmetologia estetyczna z elementami medycyny estetycznej 2 semestry 3 900 zł
Praktyczna psychologia sportu 2 semestry 0 000 zł
Psychodietetyka 2 semestry 4 000 zł
Trener zdrowego trybu życia – trener personalny 2 semestry 4 500 zł
Wychowanie fizyczne - studia kwalifikacyjne 3 semestry 0 000 zł
Zarządzenie w ochronie zdrowia 2 semestry 4 000 zł

INNE

Nazwa Ilość semestrów Kwota
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo-medialną 2 semestry 2 600 zł
Historia i teraźniejszosć - w przygotowaniu 0 semestry 0 000 zł
Rolnictwo i ekonomika agrobiznesu 2 semestry 4 000 zł
Praktyczna psychologia sportu w przygotowaniu 2 semestry 4 500 zł


STUDIA PODYPLOMOWE NA ZAMÓWIENIE

Studia podyplomowe organizujemy również w formule zamkniętej tj. dla zorganizowanych grup uczestników liczących od ok. 10 osób, składających się z pracowników jednego przedsiębiorstwa lub instytucji, na jej indywidualne zlecenie.

Z instytucją zainteresowaną zamówieniem dla grupy swoich pracowników studiów podyplomowych w formule zamkniętej, indywidualnie ustalane są:
  • założenia merytoryczne - w ramach określonych obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający może wybrać studia z gotowej oferty Wyższej Szkoły Demokracji, może również oczekiwać modyfikacji/rozwinięcia istniejących programów lub opracowania programu studiów, który do tej pory nie znalazł się w ofercie Wyższej Szkoły Demokracji;
  • założenia organizacyjne – harmonogram zajęć oraz miejsce ich realizacji. Zamawiający może wskazać jako miejsce realizacji swoją siedzibę lub inne dowolnie wybrane miejsce. Może również skorzystać z możliwości realizacji zajęć w siedzibie Wyższej Szkoły Demokracji.
  • odpłatność - zależy od uzgodnionego z Zamawiającym zakresu realizacji usługi. Należy jednak pamiętać, że najczęściej realizacja studiów podyplomowych w podstawowym zakresie dla zorganizowanej grupy wiąże się z odpłatnością niższą od odpłatności wynikającej z delegowania pojedynczych pracowników na studia podyplomowe realizowane w formule otwartej (na podstawie ogłoszonej rekrutacji).
We wszystkich kwestiach wymagających dodatkowych informacji i szczegółów uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Demokracji. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

Szczegółowe informacje:
mgr Aleksandra Wasielewska, kierownik dziekanatu, tel. 56 46 504 37

Opłaty

  • wpisowe: gratis

Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • dokumenty rekrutacyjne(oświadczenie o płatności) (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego (opcjonalnie, za zgodą studenta);


stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu