naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA
Studia magisterskie - II stopień
Resocjalizacja
Studia licencjackie - I stopień
Resocjalizacja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Pedagogika
Politologia
W przygotowaniu na rok 2021/2022

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.pl

Stosunki międzynarodowe w biznesie

Kształcenie w ramach specjalności stosunki międzynarodowe w biznesie kładzie nacisk na relacje międzynarodowe w aspekcie funkcjonowanie przedsiębiorstw międzynarodowych. W szczególności dotyczy to środowiska globalnego, regionalnego i lokalnego korporacji transnarodowych (ich działalności w zakresie handlu zagranicznego i bezpośrednich inwestycji zagranicznych). Studenci poznają strategie działań w sferze planowania i zaopatrzenia, produkcji, logistyki, badań i controlingu, zarządzania kadrami oraz otoczeniem politycznym i ryzykiem.

Absolwent posiada ogólną wiedzę teoretyczną w zakresie stosunków międzynarodowych w biznesie. Ponadto rozumie i umie analizować i rozwiązywać problemy gospodarcze, społeczne i polityczne w skali globalnej, regionalnej, krajowej i lokalnej. Absolwent umie pracować w zespołach wielokulturowych. Ważnym elementem jest znajomość języków obcych. W celu umożliwienia dalszego rozwoju absolwent umie zarządzać, gromadzić, przetwarzać i przekazywać elektronicznie informacje. Posiada także kompetencje do podjęcia studiów II stopnia.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych organizacjach związanych z biznesem międzynarodowym (przedsiębiorstwa współpracujące z zagranicą, spółki korporacji transnarodowych, własna działalność gospodarcza na rynku międzynarodowym).

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu