naglowek content

Zarządzanie zasobami ludzkimi Studia podyplomowe


Cel: Celem kształcenia w zakresie zarządzanie zasobami ludzkimi jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie pracy w branży HR - jednej z najatrakcyjniejszych dziedzin współczesnego rynku pracy. Słuchacz zostanie przygotowany m.in. do budowania zespołu, efektywnego kierowania nim, a także projektowania, wdrażania i realizacji strategii i polityki personalnej organizacji.
Korzyści: Absolwent studiów w zakresie zarządzanie zasobami ludzkimi jest przygotowany do podjęcia pracy jako specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalista ds. rekrutacji i selekcji pracowników, menedżer ds. HR. Może ubiegać się też o zatrudnienie w agencjach pośrednictwa pracy, urzędach pracy, agencjach konsultingowych i firmach szkoleniowych.
Uczestnicy: Studia skierowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie i chcących zdobyć szczegółową wiedzę z zakresu zarządzania, psychologii oraz rodzaju kultur organizacyjnych, a także planujących związać swoją przyszłość zawodową z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Cennik

  • Całkowity koszt studiów wynosi 2400 zł. Opłaty wnoszone są w 4 ratach (po 600 zł).

Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu