naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plZarządzanie zasobami ludzkimi Studia podyplomowe


Cel: Celem kształcenia w zakresie zarządzanie zasobami ludzkimi jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie pracy w branży HR - jednej z najatrakcyjniejszych dziedzin współczesnego rynku pracy. Słuchacz zostanie przygotowany m.in. do budowania zespołu, efektywnego kierowania nim, a także projektowania, wdrażania i realizacji strategii i polityki personalnej organizacji.
Korzyści: Absolwent studiów w zakresie zarządzanie zasobami ludzkimi jest przygotowany do podjęcia pracy jako specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalista ds. rekrutacji i selekcji pracowników, menedżer ds. HR. Może ubiegać się też o zatrudnienie w agencjach pośrednictwa pracy, urzędach pracy, agencjach konsultingowych i firmach szkoleniowych.
Uczestnicy: Studia skierowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie i chcących zdobyć szczegółową wiedzę z zakresu zarządzania, psychologii oraz rodzaju kultur organizacyjnych, a także planujących związać swoją przyszłość zawodową z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu