naglowek content

Zarządzanie bezpieczeństwem Studia podyplomowe


Cel: Celem kształcenia w zakresie zarządzanie bezpieczeństwem p jest wyposażenie słuchacza w umiejętności w zakresie rozpoznawania, zwalczania i przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym, a także w szeroką wiedzę z dziedziny nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa. Ponadto słuchacz poznaje problematyką różnych rodzajów przestępczości włącznie z terroryzmem.
Korzyści: Absolwent studiów w zakresie zarządzanie bezpieczeństwem przygotowany jest do podjęcia pracy w administracji rządowej i samorządowej jako osoba odpowiedzialna za prowadzenie spraw państwa i obywateli w stanach zagrożeń, a także w organizacjach pozarządowych podejmujących sprawy z zakresu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, bezpieczeństwa ekologicznego, praw człowieka w stanach nadzwyczajnych zagrożeń, pomocy służbom państwowym, m.in. policji, służbom celnym i straży granicznej w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych ich funkcjonariuszy.
Uczestnicy: Studia kierowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie, chcących zdobyć szeroką wiedzę z zakresu bezpieczeństwa państwa, a także planujących podjąć pracę w służbach mundurowych.

Cennik

  • Całkowity koszt studiów wynosi 2400 zł. Opłaty wnoszone są w 4 ratach (po 600 zł).

Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu