naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plWychowanie fizyczne

Prowadzone w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)

Cel studiów

Przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu wychowanie fizyczne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Adresaci

Studia kierujemy do nauczycieli szkół i przedszkoli chcących poszerzyć swoje kompetencje zawodowe.

Korzyści

Absolwent zdobywa uprawnienia w zakresie nauczania wychowania fizycznego na każdym etapie edukacyjnym. W trakcie studiów poruszane są zagadnienia z dziedziny anatomii i antropologii, fizjologii, pedagogiki sportu, psychologii sportu, socjologii, teorii sportu, zabaw i gier ruchowych, metodyki wychowania fizycznego, sportów indywidualnych i zespołowych, emisji głosu, żywienia i odnowy biologicznej i wielu innych.

Wszystko po to, by nauczyciel był w stanie kompetentnie oddziaływać środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość w celu zaspokojenia potrzeb swoich podopiecznych w zakresie rozwoju psychokinetycznego, i by przygotować ich do dalszej dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną po zakończeniu edukacji.

Planowane przedmioty: anatomia, fizjologia wysiłku sportowego, pedagogika sportu, psychologia sportu, teoria wychowania fizycznego, antropomotoryki, socjologia, biochemia sportu, metodyka wychowania fizycznego, podstawy treningu ogólnorozwojowego, żywienie i odnowa biologiczna, pierwsza pomoc przedmedyczna, gimnastyka, lekka atletyka, pływanie, teoria i metodyka sportowych gier zespołowych (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna), zabawy i gry ruchowe, emisja głosu, praktyka zawodowa w wymiarze 90 godz.

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu