naglowek content

Wychowanie do życia w rodzinie Studia podyplomowe


Cel: Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.
Korzyści: Atutem studiów podyplomowych jest uzyskanie rzetelnej wiedzy oraz kształcenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Studia podyplomowe umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do nowoczesnego oraz skutecznego uczenia innych
Uczestnicy: Absolwenci studiów, co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych (licencjackich), posiadających przygotowanie pedagogiczne. Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych potrzebnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" w szkołach.

Cennik

  • Całkowity koszt studiów wynosi 2400 zł. Opłaty wnoszone są w 4 ratach (po 600 zł).

Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu