naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plWczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka Studia podyplomowe


Cel: Celem studiów podyplomowych - wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka jest przygotowanie kadr w zakresie wielospecjalistycznej, kompleksowej, ciągłej pomocy w zakresie diagnozy i rehabilitacji dziecka małego dziecka w wieku o-7 lat zagrożonemu niepełnosprawnością lub z wieloraką złożoną niepełnosprawnością, profilaktyki zaburzeń rozwojowych u dziecka w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym, wspieranie i wspomagania rodziny wychowaniu i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz w zakresie organizacji placówek wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania.
Korzyści: Słuchacz uzyska kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ośrodkach wczesnej interwencji na stanowisku pedagoga specjalnego- terapeuty, w specjalistycznych poradniach: rehabilitacji, zdrowia psychicznego, zaburzeń i wad rozwojowych, dziennych ośrodkach rehabilitacji dla dzieci z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, placówkach edukacyjnych realizujących obowiązek wczesnego wspomagania (poradnie psychologiczno -pedagogiczne, przedszkola, szkoły specjalne), w „klubach malucha” i żłobkach.
Uczestnicy: Studia te skierowane są do magistrów psychologii, pedagogiki oraz logopedów zainteresowanych tworzeniem i pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci.
Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu