Face Upward - Widget
naglowek content

Terapia integracji sensorycznej Studia podyplomowe


Cel: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwoju, anatomii i fizjologii rozwoju oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają przygotować do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz do określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.
Korzyści: Atutem studiów podyplomowych jest uzyskanie rzetelnej wiedzy oraz kształcenia zgodnie z najnowszymi wymogami, jakimi powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów i inne stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych.
Absolwent Podyplomowych Studiów w tym zakresie jest uzyskanie uprawnień terapeuty SI do pracy w oświacie, szkołach, placówkach podległych Ministrowi Edukacji, ponadto absolwent może otworzyć własny gabinet.
Uczestnicy: Studia skierowane są do absolwentów studiów, co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych (licencjackich), posiadających przygotowanie pedagogiczne, zainteresowanych problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, szkołach i placówkach oświatowych a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

Cennik

  • Całkowity koszt studiów wynosi 4700 zł.

Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu