naglowek content

Socjoterapia dzieci i młodzieży Studia podyplomowe


Cel: Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnych socjoterapeutów, którzy wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą potrzebującymi wsparcia w przełamywaniu problemów rozwojowych i egzystencjalnych.
Korzyści: Atutem studiów podyplomowych jest uzyskanie rzetelnej wiedzy oraz kształcenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Uczestnicy: Absolwenci studiów, co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych (licencjackich), posiadających przygotowanie pedagogiczne, a w szczególności: pedagodzy i psycholodzy, pracownicy placówek opiekuńczo - wychowawczych i resocjalizacyjnych, pracownicy poradni psychologiczno - pedagogicznych, kuratorów zawodowych.
Absolwenci studiów I stopnia chcący uzyskać kwalifikacje zawodowe do podjęcia pracy na stanowisko wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz jako nauczyciele w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (absolwenci studiów I stopnia) oraz j.w. i w ponadgimnazjalnych (absolwenci studiów II stopnia).

Cennik

  • Całkowity koszt studiów wynosi 2400 zł. Opłaty wnoszone są w 4 ratach (po 600 zł).

Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu