naglowek content

Rzecznik Prasowy Studia podyplomowe


Cel: Celem studiów podyplomowych – Rzecznik prasowy jest uzyskanie przez absolwenta rzetelnego przygotowania dziennikarskiego pozwalającego mu sprawnie i precyzyjnie wypowiadać się na piśmie, udzielać odpowiedzi i wyjaśnień, występować przed mikrofonem radia i kamerą telewizyjną.
Korzyści: Absolwent wyposażony zostanie w wiedzę z zakresu komunikowania, public relations, kreowania wizerunku, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, prawa prasowego i autorskiego oraz zasad prowadzenia kampanii medialnych i reklamowych. Posiadać będzie także umiejętności organizowania i prowadzenia konferencji prasowych.
Uczestnicy: Studia te kierowane są osób, które pragną pracować w charakterze rzecznika prasowego w różnego rodzaju firmach, instytucjach oraz organizacjach pozarządowych działających w sferze publicznej.

Cennik

  • Całkowity koszt studiów wynosi 2400 zł. Opłaty wnoszone są w 4 ratach (po 600 zł).

Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu