naglowek content

Psychopedagogika z elementami kryminologii Studia podyplomowe


Cel: Celem studiów podyplomowych w zakresie psychopedagogiki z elementami kryminologii będzie nabycie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii, poznanie elementów wychowania i zachowania człowieka, psychologicznych aspektów relacji interpersonalnych i psychospołecznych uwarunkowań rozwoju zdolności. Zdobycie umiejętności podstawowej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, opracowywania i realizowania prostych programów profilaktycznych w obszarze patologii społecznych.

Korzyści: Dzięki studiom w tym zakresie specjaliści będą potrafili rozwiązywać kluczowe problemy przestępczości i zjawisk dewiacyjnych, w ramach instytucji wymiaru sprawiedliwości, systemu penitencjarnego oraz innych służb mundurowych. Absolwent będzie przygotowany m.in. do skutecznego zapobiegania i zwalczania przestępczości, rozwiązywania problemów związanych z zagrożeniami współczesnego świata oraz współpracowania m.in. ze służbami mundurowymi, sądami i prokuraturą, agencjami detektywistycznymi i struktury bezpieczeństwa dużych jednostek organizacyjnych.
Uczestnicy: Studia te skierowane są do osób zainteresowanych problematyką przestępczości oraz psychologią i pedagogiką z elementami kryminologii.

Cennik

  • Całkowity koszt studiów wynosi 2400 zł.

Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu