naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plPsychopedagogika z elementami kryminologii Studia podyplomowe


Cel: Celem studiów podyplomowych w zakresie psychopedagogiki z elementami kryminologii będzie nabycie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii, poznanie elementów wychowania i zachowania człowieka, psychologicznych aspektów relacji interpersonalnych i psychospołecznych uwarunkowań rozwoju zdolności. Zdobycie umiejętności podstawowej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, opracowywania i realizowania prostych programów profilaktycznych w obszarze patologii społecznych.

Korzyści: Dzięki studiom w tym zakresie specjaliści będą potrafili rozwiązywać kluczowe problemy przestępczości i zjawisk dewiacyjnych, w ramach instytucji wymiaru sprawiedliwości, systemu penitencjarnego oraz innych służb mundurowych. Absolwent będzie przygotowany m.in. do skutecznego zapobiegania i zwalczania przestępczości, rozwiązywania problemów związanych z zagrożeniami współczesnego świata oraz współpracowania m.in. ze służbami mundurowymi, sądami i prokuraturą, agencjami detektywistycznymi i struktury bezpieczeństwa dużych jednostek organizacyjnych.
Uczestnicy: Studia te skierowane są do osób zainteresowanych problematyką przestępczości oraz psychologią i pedagogiką z elementami kryminologii.
Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu