naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plPsychologia sprzedaży i obsługi klienta Studia podyplomowe


Cel: Celem kształcenia w zakresie psychologia sprzedaży i obsługi klienta jest wyposażenie słuchacza w umiejętność wykorzystania wiedzy psychologicznej do wyjaśniania zachowań konsumenckich, ekonomicznych i przedsiębiorczych. Słuchacze zdobywają kompetencje w zakresie m.in. prowadzenia badań konsumenckich oraz projektowania narzędzi wpływu na konsumenta, takich jak kampania reklamowa, techniki public relations czy komunikacja medialna.
Korzyści: Absolwent zakresu psychologia sprzedaży i obsługi klienta znajdzie zatrudnienie w agencjach reklamowych, agencjach PR, działach marketingu, ośrodkach badania rynku i opinii publicznej. Może też z powodzeniem rozpocząć własną działalność gospodarczą jako trener i doradca.
Uczestnicy: Studia skierowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie, które chcą zrozumieć zachowania człowieka jako konsumenta za pośrednictwem wiedzy psychologicznej, a także nauczyć się rozpoznawać potrzeby klientów, aby budować skuteczne strategie marketingowe.
Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu