naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plPsychologia mediów Studia podyplomowe


Cel: Celem kształcenia w zakresie psychologia mediów jest wskazanie mechanizmów funkcjonowania współczesnych mediów, przekazanie umiejętności korzystania z technik perswazji, dostarczenie wiedzy o zasadach komunikacji społecznej oraz rozwijanie zdolności słuchaczy w zakresie „produkcji” medialnej (telewizyjnej, radiowej, prasowej, internetowej).
Korzyści: Słuchacz po ukończeniu studiów zdobywa kompetencje w trzech dziedzinach: zostaje psychologiem społecznym, medioznawcą i specjalistą w zakresie komunikacji medialnej. Może też podjąć pracę jako doradca w sprawach public relations.
Uczestnicy: Studia skierowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie i chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę z psychologii społecznej, socjologii, kulturoznawstwa, medioznawstwa, komunikacji wizualnej i sztuki.
Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu