naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plPsychogerontologia

Cel studiów

Studia na kierunku „psychogerontologia” mają na celu wszechstronne przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami starszymi, do ich aktywizacji i wielowymiarowego wspierania. Studia dostarczają wiedzy dotyczącej zmian rozwojowych, charakterystycznych dla okresu starości, kondycji fizycznej i psychicznej osób starszych oraz typowych dla tej grupy wiekowej problemów zdrowotnych, psychologicznych i społecznych, nawiązywania kontaktu z seniorami, wspierania emocjonalnego osoby starszej oraz jej opiekunów, diagnozowania potrzeb i problemów seniorów oraz planowania działań pomocowych i podnoszących jakość życia osób starszych, współpracy ze specjalistami świadczącymi usługi na rzecz osób starszych, organizowania czasu wolnego osób starszych w zakresie rehabilitacyjnym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

Korzyści

Wiedza, umiejętności i kompetencje, zdobyte podczas studiów na kierunku „psychogerontologia” umożliwiają podjęcie pracy na różnych stanowiskach, związanych z opieką nad osobami starszymi. Studia są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na kompetentnych pracowników, umiejących poradzić sobie ze współczesnymi wyzwaniami demograficznymi, wiążącymi się ze wzrostem frakcji osób starszych.
Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu