naglowek content

Przygotowanie pedagogiczne Studia podyplomowe


Cel: Słuchacze przygotowywani są do zawodu nauczyciela, mając wcześniej już uzyskane przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu. W czasie studiów uzyskują podstawowa wiedzę, niezbędną do rozumienia procesów rozwoju, wychowania, nauczania i uczenia się oraz wiedzę z zakresu dydaktyki i metodyki szczegółowej. Zapoznają się też z prawnymi zasadami funkcjonowania szkół i placówek oświatowych oraz aspektami zawodu nauczyciela.
Korzyści: Ukończenie studiów podyplomowych wyposaża słuchaczy w kwalifikacje pedagogiczne. Nabywają oni wiedzę lub też doskonalą umiejętności potrzebne w efektywnej, profesjonalnej pracy nauczyciela, zdobywają wiadomości użyteczne również w życiu codziennym tj. komunikacja interpersonalna, praca z grupą, projektowanie działań edukacyjnych.
Uczestnicy: Studia te kierowane są do osób, które mając przygotowanie merytoryczne, dzięki ukończeniu tego kierunku studiów, będą mogły pracować w zawodzie nauczyciela.

Cennik

  • Całkowity koszt studiów wynosi 2400 zł. Opłaty wnoszone są w 4 ratach (po 600 zł).

Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu