naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plPrzedsiębiorczość. Ekonomia w praktyce Studia podyplomowe


Cel: Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie nauczania przedsiębiorczości, co przyczyni się do wzrostu jakości kształcenia ekonomicznego młodzieży.
Korzyści: Studia w danym zakresie stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie na studia podyplomowe zapewniające nauczycielom wszystkich typów szkół przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do nauczania przedmiotów: przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce odpowiadające nowej podstawie programowej.
Absolwent studiów podyplomowych Przedsiębiorczość. Ekonomia w praktyce z wykształceniem wyższym drugiego stopnia nabywa kwalifikacje nauczyciela w szkołach, zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty, do prowadzenia w szkołach przedmiotów: przedsiębiorczość oraz ekonomia w praktyce. Pozyska wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu dydaktyki przedsiębiorczości, funkcjonowania przedsiębiorstwa, mechanizmu funkcjonowania gospodarki oraz instytucji rynkowych. W trakcie studiów uczestnicy zapoznają się z nową podstawą programową przedmiotu podstawy przedsiębiorczości oraz wzbogacą swój dotychczasowy warsztat pracy dydaktycznej. Uzyskiwanie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu umożliwia pełniejsze wykorzystanie doświadczeń i kompetencji, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy wobec zmian w edukacji oraz zmian demograficznych.
Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu