naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plProfilaktyka uzależnień i społecznych zachowań ryzykownych

Cel studiów

Studia mają na celu zdobycie umiejętności stawiania prawidłowej diagnozy indywidualnej i grupowej, podejmowania właściwej interwencji, rozpoznawania zagrożeń i zaburzeń w środowisku lokalnym, projektowania strategii programów profilaktycznych i ich realizacji, zastosowanie adekwatnych metod treningowo-warsztatowych w odniesieniu do zachowań ryzykownych

Korzyści

Studia umożliwiają pogłębienia i poszerzenia wiedzy w zakresie mechanizmów uzależnień behawioralnych, problemów, związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, profilaktyki zjawisk dysfunkcjonalnych i patologicznych w płaszczyźnie psychospołecznej. Ukończenie studiów predysponuje do podjęcia pracy w instytucjach rządowych i samorządowych, realizujących zadania w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach oświatowych.
Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu