naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plPrawo pracy

Cel studiów

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu prawa w biznesie w obszarze związanym z obsługą przedsiębiorstw, w tym organów kontroli i nadzoru nad działalnością gospodarczą.

Korzyści

Studia przygotowują do wejścia na rynek pracy, w tym prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą zagadnienia z prawa i ekonomii. Skierowane są do osób zainteresowanych pełnieniem funkcji menedżerskich, kierowniczych i innych w jednostkach gospodarczych, osób, które pragną podjąć pracę lub współpracę z przedsiębiorcami lub instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego biznesu, osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu prawa w biznesie w związku z przekwalifikowywaniem się do zmieniających się oczekiwań rynku pracy. Studia rozwijają kompetencje biznesowe i poszerzają perspektywy zawodowe.
Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu