naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plPrawo pracy w praktyce

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa pracy w sposób ukierunkowany na praktyczne wykorzystanie, co pozwoli również łatwiej i bardziej świadomie podejmować odpowiednie decyzje.

Korzyści

Oferta skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zajmujących się problematyką kadrową - osób, które w codziennej praktyce stosują przepisy prawa pracy, przede wszystkim pracowników kadr i płac, zajmujących się zarządzaniem personelem, ale także do tych, którzy pragną poszerzyć znajomość prawa pracy w teorii i praktyce poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów prawnych. Po ukończeniu studiów absolwent będzie dysponował pogłębioną wiedzą z zakresu prawa pracy, będzie posiadać umiejętność wykładni przepisów z zakresu przedmiotów objętych programem studiów.
Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu