naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plPrawo administracyjne i samorządowe

Cel studiów

Celem studiów jest nabycie i poszerzenie wiedzy zawodowej oraz umiejętności niezbędnych w pracy urzędniczej w administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej) oraz codziennej działalności radnych i działaczy społecznych.

Korzyści

Oferta studiów skierowana jest do pracowników i kandydatów do pracy w administracji publicznej, a także osób pełniących funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego oraz kandydatów na radnych. W ramach studiów słuchacz zdobędzie umiejętności, wiedzę i kompetencje z zakresu między innymi procedur prawnych w administracji, prawa i postępowania cywilnego oraz prawa pracy, występujących w praktycznej działalności administracji publicznej – państwowej i samorządowej. Studia przygotowują do pracy w organach administracji rządowej i samorządowej oraz współpracujących z nimi jednostkach.
Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu