naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plPraktyczna psychologia sportu

Cel studiów

Celem tych studiów kompetencyjnych jest przekazanie specjalistycznej wiedzy, praktycznej i teoretycznej, dotyczącej zasad pracy ze sportowcami i osobami, które trenują rekreacyjnie. Program zajęć pozwala na rozwinięcie u słuchaczy praktycznej umiejętności stosowania narzędzi i technik wspierających zawodników oraz drużyn w radzeniu sobie z wyzwaniami sportowymi.

Adresaci

  • trenerzy sportowi,
  • zawodnicy,
  • rodzice zawodników,
  • nauczyciele wychowania fizycznego,
  • instruktorzy sportu i pokrewnych dyscyplin (taniec, pilates, itd.)
  • fizjoterapeuci,
  • masażyści,
  • trenerzy personalni.
  • zainteresowani problematyką psychologii sportu.

Korzyści

Program studiów pozwoli absolwentom na odwoływanie się do wiedzy z zakresu psychologii. W trakcie zajęć duży nacisk położony zostanie na rozwijanie kompetencji psychospołecznych. Absolwent tego kierunku będzie potrafił skutecznie motywować swoich podopiecznych do regularnych treningów i realizacji założonych celów.

Dzięki wiedzy psychologicznej i znajomości technik motywacyjnych, będzie w stanie pomagać zawodnikom, drużynom, jak i osobom, które traktują dyscypliny sportowe i pokrewne (np. taniec, jazda konna, zajęcia body&mind) jako rekreację. Istotną kompetencją absolwenta kierunku będzie wspieranie podopiecznych w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi związanymi z uczestniczeniem w zawodach.

Oferowane im przez niego wsparcie będzie bardzo istotne w realizowaniu przez nich celów treningowych. Nabyte w czasie studiów umiejętności pozwolą absolwentom uczyć wytrwałości na drodze do celów treningowych i zawodniczych oraz znajdowania wewnętrznej motywacji.

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu