naglowek content

Praca socjalna Studia podyplomowe


Cel: Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie kadry do pracy w placówkach służb społecznych. Szczególnym celem studiów jest nabycie umiejętności oceny potrzeb i diagnozy, planowania interwencji, określania priorytetów w zarządzaniu zasobami w pomocy społecznej, jak również tworzenie lokalnych strategii i programów rozwiązywania problemów społecznych.
Korzyści: Jako absolwent będziesz odznaczać się wiedzą, z takich dziedzin, jak: polityka społeczna, psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, medycyna społeczna, gerontologia, metodyka pracy socjalnej. Nabędziesz umiejętności metodologiczne, społeczne, wiedzę z zakresu prawa i umiejętności menadżerskie. Będziesz mógł wzmacniać w ludziach zdolności do samodzielnego radzenia sobie, jak i udzielać porad oraz stosować elementy psychoterapii, obserwacji, analizy, formułować wnioski oraz będziesz posiadać umiejętność postawienia diagnozy socjalnej oraz planu pomocy. Zastosujesz w praktyce metody i techniki interwencji socjalnej i pracy opiekuńczej. Nabędziesz umiejętności komunikacyjne, nawiązywania kontaktu oraz współpracy. Będziesz posiadać umiejętność twórczego rozwiązywania problemów społecznych, organizowania pracy oraz kierowania zespołem ludzkim. W przyszłej pracy, doskonale sprawdzisz się nie tylko jako pracownik socjalny w instytucjach pomocy społecznej czy placówkach opiekuńczych, centrach pomocy rodzinie, ale także jako opiekun lub wychowawca środowiskowy, streetworker, instruktor w domach pomocy społecznej i pogotowiach opiekuńczych. Jako absolwent przygotowany będziesz do pracy w: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, zakładach karnych, ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych.
Uczestnicy: Jeżeli lubisz pomagać, czujesz potrzebę bycia pomocnym i prawdziwą satysfakcję sprawia Ci pomaganie innym, masz w sobie empatię, postawę człowieka otwartego na życiowe dylematy, postawę życzliwości, zrozumienia, tolerancji, cierpliwości, bezinteresowności i wrażliwości oraz nie są Ci obojętne profesjonalizm, to zakres - Praca socjalna jest stworzony z myślą o Tobie.

Studia podyplomowe z zakresu praca socjalna skierowane są do osób z dyplomem ukończenia studiów I stopnia.

Cennik

  • Całkowity koszt studiów wynosi 2400 zł.
  • Opłaty wnoszone są w 4 ratach (po 600 zł).

Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu