naglowek content

Public relations Studia podyplomowe


Cel: Celem studiów podyplomowych - Public Relations jest nabycie przez absolwenta praktycznych umiejętności tworzenia, zarządzania i promowania informacji oraz prowadzenia długofalowych działań na rzecz budowy wizerunku instytucji, firmy, organizacji.
Korzyści: Dzięki zdobyciu opartej na najnowszych trendach wiedzy o komunikowaniu i zarządzaniu, absolwent jest profesjonalnie przygotowany do prowadzenia komunikacji wewnętrznej oraz stosowania zróżnicowanych i efektywnych narzędzi komunikowania się z otoczeniem.
Uczestnicy: Studia te kierowane są do osób, które pragną poznać zasady współpracy z mediami - radiem, telewizją oraz prasą, chcą umieć profesjonalnie udzielać wywiadów, odpowiedzi i wyjaśnień oraz przeprowadzać konferencje prasowe.

Cennik

  • Całkowity koszt studiów wynosi 2400 zł. Opłaty wnoszone są w 4 ratach (po 600 zł).

Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu