naglowek content

Pedagogika sądowa z mediacją Studia podyplomowe


Cel: Celem kształcenia w zakresie pedagogika sądowa z mediacją jest przygotowanie słuchacza do diagnozowania pedagogicznego na potrzeby organów wymiaru sprawiedliwości, a także w przypadku przejawów niedostosowania społecznego wymagających interwencji doraźnej (konsultacje, zalecenia terapeutyczne) lub psychoprofilaktycznej (realizacja programów psychokorekcyjnych, socjoterapeutycznych, mediacja społeczna).
Korzyści: Po ukończeniu studiów w zakresie pedagogika sądowa z mediacją słuchacz będzie znał podstawowe metody pracy z osobami pochodzącymi ze środowisk kryminogennych, patologicznych i niewydolnych wychowawczo, co pozwoli mu na m.in. profesjonalną współpracę z sądem, prokuraturą czy policją. Będzie też przygotowany do prowadzenia mediacji pomiędzy nieletnimi sprawcami czynów przestępczych, a ofiarami tych przestępstw.
Uczestnicy: Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne i chcących zająć się diagnozą pedagogiczną na potrzeby współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.

Cennik

  • Całkowity koszt studiów wynosi 2400 zł. Opłaty wnoszone są w 4 ratach (po 600 zł).

Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu