naglowek content

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Studia podyplomowe


Cel: Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu profilaktyki i resocjalizacji do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi niedostosowanymi społecznie. Studenci nabywają umiejętności diagnozowania i terapii zjawisk społecznej patologii w warunkach otwartych i w zakładach specjalnych.
Korzyści: Atutem studiów podyplomowych jest uzyskanie rzetelnej wiedzy oraz kształcenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Uczestnicy: Absolwenci studiów, co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych (licencjackich), posiadających przygotowanie pedagogiczne. Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy pedagoga opiekuńczo-wychowawczego oraz podwyższeniem własnych kompetencji. Studia skierowane są do pracujących i przyszłych pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo - socjalizujących.

Cennik

  • Całkowity koszt studiów wynosi 2400 zł. Opłaty wnoszone są w 4 ratach (po 600 zł).

Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu