naglowek content

Pedagogika kreatywna Studia podyplomowe


Cel: Celem kształcenia na studiach podyplomowych doskonalących w zakresie pedagogika kreatywna jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności konieczne w pracy nauczyciela, pragnącego rozwijać u uczniów postawę kreatywną w procesie kształcenia, a także w życiu dorosłym. Ponadto wyposażają one w umiejętność organizowania życia kulturalno-oświatowego i twórczego oraz korzystania z dóbr cywilizacyjnych.
Korzyści: Po ukończeniu studiów w zakresie pedagogika kreatywna nauczyciel wyróżnia się praktyczną znajomością narzędzi multimedialnych, umiejętnością wdrożenia do pracy metod aktywizujących uczniów/kursantów, a także znajomością podstawowych zasad coachingowych w pracy z grupą, co pozwala efektywniej przeprowadzać proces kształcenia.
Uczestnicy: Studia skierowane są do nauczycieli, edukatorów, trenerów, którzy pragną wzbogacić swój warsztat pracy, odejść od form wykładowych i podawczych na rzecz aktywizacji podopiecznych. Ofertę adresujemy również do tych osób, które szczególnie zainteresowane są rozbudową swojego warsztatu pracy o narzędzia multimedialne, tak obecnie atrakcyjne dla młodego pokolenia.

Cennik

  • Całkowity koszt studiów wynosi 2400 zł. Opłaty wnoszone są w 4 ratach (po 600 zł).

Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu