naglowek content

Organizacja pomocy społęcznej Studia podyplomowe


Cel: Celem studiów podyplomowych w zakresie „organizacja pomocy społecznej” jest wszechstronne przygotowanie kadry kierowniczej placówek pomocy społecznej do efektywnego zarządzania instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia w warunkach zmieniających się realiów życia społecznego.
Korzyści: Atutem studiów podyplomowych „organizacja pomocy społecznej” jest nabycie wiedzy teoretycznej, jak również umiejętności praktycznych, w zakresie pomocy społecznej wobec różnych kategorii pedagogicznych, etyki socjalnej, ewaluacji działań, metod i technik badań wykorzystywanych w pomocy społecznej oraz w zakresie mediacji i negocjacji w pomocy społecznej. Dodatkową korzyścią będą wizyty studyjne, tj. hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej.
Uczestnicy: Studia te kierowane są do dyrektorów i kierowników domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, takich jak: pogotowie opiekuńcze, domy dziecka, zakłady wychowawcze, jak również do osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych, pracowników terytorialnych samorządów lokalnych podejmujących działalność socjalną w środowisku lokalnym, pracowników socjalnych oraz do wszystkich osób zainteresowanych problematyką pomocy społecznej.

Cennik

  • Całkowity koszt studiów wynosi 2400 zł. Opłaty wnoszone są w 4 ratach (po 600 zł).

Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu