naglowek content

Opiekun osoby starszej Studia podyplomowe


Cel: Celem studiów podyplomowych w zakresie opiekun osoby starszej jest przygotowanie słuchacza do pracy z ludźmi starszymi w placówkach opiekuńczych, domach pomocy społecznej, służbie zdrowia i ośrodkach opieki paliatywnej, a także w zakresie indywidualnej opieki domowej osób starszych.
Korzyści: Słuchacze nabędą umiejętności nawiązywania kontaktu z podopiecznymi, diagnozowania potrzeb, problemów, warunków życia osoby starszej, umiejętności udzielania pomocy w ich zaspokajaniu, oceniania sprawności podopiecznego w wykonywaniu codziennych czynności, nabędą także umiejętności udzielenia pomocy osobie starszej w codziennych czynnościach domowych, jak również wsparcia emocjonalnego osobie starszej i jej rodzinie.
Uczestnicy: Studia te są skierowane do osób chcących podjąć pracę w środowisku domowym ludzi starszych, w domach pomocy społecznej w kraju i zagranicą, w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej lub chcących rozpocząć własną działalność w tym zakresie.

Cennik

  • Całkowity koszt studiów wynosi 2400 zł. Opłaty wnoszone są w 4 ratach (po 600 zł).

Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu