naglowek content

Oligofrenopedagogika Studia podyplomowe


Cel: Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do pracy w różnych formach edukacji i rehabilitacji osób (dzieci, młodzieży i osób dorosłych) z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia (upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, jak też ze sprzężoną niepełnosprawnością) oraz w instytucjach wspierających tę edukację i rehabilitację.
Korzyści: Absolwent przygotowany jest do prowadzenia różnych form terapii w instytucjach opieki całkowitej (np. internatach specjalnych ośrodków, domach pomocy społecznej) i częściowej (np. warsztatach terapii zajęciowej) oraz placówkach kształcenia specjalnego i integracyjnego. Nabędzie także kompetencje do pracy na stanowisku pedagoga wspomagającego nauczyciela wiodącego w integracyjnych formach kształcenia.
Uczestnicy: Studia te kierowane są do osób chcących pracować z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz dla tych, którzy planują uruchomienie na terenie swoich placówek kształcenia i wychowania integracyjnego.

Cennik

  • Całkowity koszt studiów wynosi 2400 zł. Opłaty wnoszone są w 4 ratach (po 600 zł).

Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu