naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plLogistyka i magazynowanie Studia podyplomowe


Cel: Celem kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie logistyka i magazynowanie jest przygotowanie słuchacza do kierowania logistyką w przedsiębiorstwie poprzez wyposażenie go w wiedzę z zakresu technologii transportowych, organizacji obsługi spedycyjnej, funkcjonowania magazynów i centrów logistycznych w łańcuchach dostaw, specyfikacji rynku usług logistycznych, a także posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi zarządzania procesami logistycznymi.
Korzyści: Studia przygotowują do podjęcia pracy zawodowej w branży dającej obecnie duże szanse zarobkowe. Po ich ukończeniu absolwent może pracować w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i świadczących usługi magazynowe jako dyspozytor, spedytor, specjalista ds. operacji magazynowych (planowanie i organizowanie obsługi transportowej, spedycja, planowanie i organizowanie pracy magazynu).
Uczestnicy: Studia kierowane są do osób, które posiadają wyższe wykształcenie i planują podjąć pracę w szeroko rozumianej logistyce.
Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu