naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plKadry i płace

Cel studiów

Przygotowanie słuchacza do podjęcia roli specjalisty do spraw kadrowo-płacowych oraz rozliczeniowych oraz usystematyzowanie wiedzy o profesjonalnej realizacji funkcji personalnej. Dostarczenie słuchaczowi w kompetencji o charakterze uniwersalnym, umożliwiających dalszy rozwój i uzyskanie nowych perspektyw zawodowych.

Korzyści

Absolwent studiów uzyskuje kompleksową wiedzę i kompetencje z obszaru prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej zgodnie z wymogami prawa, posiada praktyczną umiejętność naliczania wynagrodzeń, potrafi zaprojektować strukturę działu kadr. Nabyta wiedza i kompetencje mają uniwersalne zastosowanie, niezależne od branży czy wielkości firmy.
Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu