naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plInspektor Ochrony Danych Studia podyplomowe


Cel: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 r. rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Czas trwania: 2 semestry.

Korzyści: Absolwenci tych studiów zostaną specjalistami z zakresu wypracowywania i wdrażania w jednostkach organizacyjnych wewnętrznych procedur ochrony i zarządzania danymi. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji. Poznają nowe regulacje wynikające z reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej oraz zostaną przygotowani do dopełnienia funkcji inspektora ochrony danych.
Uczestnicy: Uczestnicy studiów zostaną kompleksowo zaznajomieni z problematyką ochrony danych osobowych na gruncie różnych gałęzi prawa oraz z praktycznymi aspektami pracy z danymi osobowymi i codziennymi problemami z jakimi administratorzy danych borykają się przy wykonywaniu swych ustawowych obowiązków.
Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu