naglowek content

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne Studia podyplomowe


Cel: Analizy potrzeb edukacyjnych i ogólnorozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, a także formułowanie:
 • celów edukacyjnych i wychowawczych dotyczących rozwoju dziecka oraz jego sytuacji rodzinnej i społecznej;
 • nowoczesnych metod kształcenia, korekty zachowań, strategii wychowawczych i profilaktycznych;
 • ogólnych warunków diagnozowania potrzeb, sytuacji, funkcji i zagrożeń rozwojowych dziecka.
Ponadto studia przygotowują do twórczego rozwiązywania problemów wychowawczych i rozwojowych, a także wspomagania rozwoju kreatywności dziecka oraz jego uzdolnień.
Korzyści: Absolwent wyposażony w wymienione wyżej umiejętności może podejmować pracę w:
 • przedszkolach,
 • szkołach podstawowych,
 • innych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych specjalizujących się w wychowaniu, opiece i edukacji na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Cennik

 • Całkowity koszt studiów wynosi 2400 zł. Opłaty wnoszone są w 4 ratach (po 600 zł).

Wykaz wymaganych dokumentów
 • podanie na studia (pobierz);
 • kwestionariusz osobowy (pobierz);
 • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
 • kserokopia dowodu osobistego;

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu