naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plEdukacja dla bezpieczeństwa-edukacja obronna Studia podyplomowe


Cel: Merytoryczne i metodyczne przygotowanie absolwenta do realizacji programu nauczania w zakresie przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa" w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Ukończenie studiów uprawnia również do pełnienia funkcji koordynatora bezpieczeństwa w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych.
Korzyści: Kwalifikacje w zakresie nauczania edukacji dla bezpieczeństwa, a także możliwość pełnienia funkcji koordynatora bezpieczeństwa w placówkach oświatowych, opiekuńczo - wychowawczych i kulturalnych.
Uczestnicy: Studia te kierowane są głównie do nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, a także dla osób planujących pracę w charakterze koordynatora bezpieczeństwa.
Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu