naglowek content

Edukacja dla bezpieczeństwa-edukacja obronna Studia podyplomowe


Cel: Merytoryczne i metodyczne przygotowanie absolwenta do realizacji programu nauczania w zakresie przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa" w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Ukończenie studiów uprawnia również do pełnienia funkcji koordynatora bezpieczeństwa w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych.
Korzyści: Kwalifikacje w zakresie nauczania edukacji dla bezpieczeństwa, a także możliwość pełnienia funkcji koordynatora bezpieczeństwa w placówkach oświatowych, opiekuńczo - wychowawczych i kulturalnych.
Uczestnicy: Studia te kierowane są głównie do nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, a także dla osób planujących pracę w charakterze koordynatora bezpieczeństwa.

Cennik

  • Całkowity koszt studiów wynosi 2400 zł. Opłaty wnoszone są w 4 ratach (po 600 zł).

Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu