naglowek content

Dziennikarstwo Studia podyplomowe


Cel: Celem studiów podyplomowych – Dziennikarstwo jest nabycie przez absolwenta wiedzy teoretycznej i praktycznej o wykonywaniu zawodu dziennikarza w redakcji prasowej, radiowej, internetowej lub telewizyjnej. Posiada on wiedzę na temat zjawisk z pogranicza komunikacji internetowej, dziennikarstwa i public relations.
Korzyści: Absolwent potrafi samodzielnie zdobywać i wyszukiwać informacje, pisać oraz redagować teksty, przygotowywać reportaże i wywiady, wydawać programy. Jest dobrze zorientowany w zakresie i specyfice pracy mediów ogólnopolskich i regionalnych. Posiada umiejętności analizy życia społecznego, politycznego, gospodarczego i kulturalnego.
Uczestnicy: Studia te przeznaczone są dla kandydatów na dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz internetowych, a także pracowników agencji informacyjnych.

Cennik

  • Całkowity koszt studiów wynosi 2400 zł. Opłaty wnoszone są w 4 ratach (po 600 zł).

Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu