naglowek content

Diagnoza i terapia pedagogiczna Studia podyplomowe


Cel: Celem kształcenia jest poznanie teoretycznych podstaw terapii pedagogicznej i jej praktycznego zastosowania w profilaktyce, diagnozie i korekcji zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się człowieka od urodzenia po wiek szkolny. Absolwenci studiów mają umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się dzieci i młodzieży oraz przygotowanie do prowadzenia terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
Korzyści: Absolwent jest wyposażony w wiedzę i umiejętności metodyczne i merytoryczne niezbędne do dokonywania diagnozy pedagogicznej i edukacyjnej, diagnozy obszarów zaburzeń dziecka oraz wskazań do pedagogicznej terapii w zakresie stwierdzonych zaburzeń, a także stymulacji rozwoju poznawczego i rozwijania zdolności twórczych uczniów.
Uczestnicy: Studia te adresowane są głównie do absolwentów pedagogiki (różnych specjalności) studiów licencjackich lub magisterskich, do nauczycieli oraz do absolwentów innych kierunków niż pedagogika, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi, do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolach, szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Cennik

  • Całkowity koszt studiów wynosi 2400 zł. Opłaty wnoszone są w 4 ratach (po 600 zł).

Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu