naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plDiagnoza i terapia pedagogiczna Studia podyplomowe


Cel: Celem kształcenia jest poznanie teoretycznych podstaw terapii pedagogicznej i jej praktycznego zastosowania w profilaktyce, diagnozie i korekcji zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się człowieka od urodzenia po wiek szkolny. Absolwenci studiów mają umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się dzieci i młodzieży oraz przygotowanie do prowadzenia terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
Korzyści: Absolwent jest wyposażony w wiedzę i umiejętności metodyczne i merytoryczne niezbędne do dokonywania diagnozy pedagogicznej i edukacyjnej, diagnozy obszarów zaburzeń dziecka oraz wskazań do pedagogicznej terapii w zakresie stwierdzonych zaburzeń, a także stymulacji rozwoju poznawczego i rozwijania zdolności twórczych uczniów.
Uczestnicy: Studia te adresowane są głównie do absolwentów pedagogiki (różnych specjalności) studiów licencjackich lub magisterskich, do nauczycieli oraz do absolwentów innych kierunków niż pedagogika, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi, do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolach, szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu