naglowek content

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo medialną Studia podyplomowe


Cel: Studia dają kwalifikacje do pracy w bibliotekach szkolnych, bibliotekach resortu edukacji narodowej i bibliotekach placówek opiekuńczo-wychowawczych. Absolwenci uzyskują wiedzę ogólną dotyczącą źródeł informacji, procesów informacyjnych oraz z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Poznają także metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji.
Korzyści: Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom absolwent studiów będzie mógł samodzielnie prowadzić placówkę biblioteczną lub objąć stanowisko wymagające specjalistycznych kompetencji zawodowych w większym ośrodku bibliotecznym. Pracującym bibliotekarzom ukończenie studiów pozwoli potwierdzić kwalifikacje zawodowe niezbędne do uzyskania wyższych stopni awansu przewidzianych dla zawodu bibliotekarza.
Uczestnicy: Studia te kierowane są do osób chcących uzyskać kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w bibliotece szkolnej.

Cennik

  • Całkowity koszt studiów wynosi 2400 zł. Opłaty wnoszone są w 4 ratach (po 600 zł).

Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu