naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plBezpieczeństwo wewnętrzne i zarządzanie kryzysowe Studia podyplomowe


Cel: Celem studiów podyplomowych - Bezpieczeństwo wewnętrzne i zarządzanie kryzysowe, jest nabycie przez absolwenta kompleksowych umiejętności i kompetencji w rozpoznawaniu, zwalczaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom wewnętrznym. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności o charakterze uniwersalnym, takie jak: wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa, umiejętność obserwowania zjawisk i logicznego myślenia, szybkiego podejmowania decyzji, samokontroli i samooceny.
Korzyści: Absolwent potrafi identyfikować, analizować i wykorzystywać wiedzę i informacje związane z negatywnymi zachowaniami osobniczymi i społecznymi, które stanowią potencjalne źródło zagrożeń bezpieczeństwa. Wyposażony zostanie w wiedzę w zakresie zarządzania kryzysem i bezpieczeństwem na poziomie regionu, a także przygotowany zostanie do aktywnego podejmowania działań w twórczym rozwiązywaniu problemów obrony państwa, obrony cywilnej i ochrony ludności.
Uczestnicy: Studia te kierowane są do osób, które pragną pracować w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.
Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu