naglowek content

Bezpieczeństwo wewnętrzne i zarządzanie kryzysowe Studia podyplomowe


Cel: Celem studiów podyplomowych - Bezpieczeństwo wewnętrzne i zarządzanie kryzysowe, jest nabycie przez absolwenta kompleksowych umiejętności i kompetencji w rozpoznawaniu, zwalczaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom wewnętrznym. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności o charakterze uniwersalnym, takie jak: wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa, umiejętność obserwowania zjawisk i logicznego myślenia, szybkiego podejmowania decyzji, samokontroli i samooceny.
Korzyści: Absolwent potrafi identyfikować, analizować i wykorzystywać wiedzę i informacje związane z negatywnymi zachowaniami osobniczymi i społecznymi, które stanowią potencjalne źródło zagrożeń bezpieczeństwa. Wyposażony zostanie w wiedzę w zakresie zarządzania kryzysem i bezpieczeństwem na poziomie regionu, a także przygotowany zostanie do aktywnego podejmowania działań w twórczym rozwiązywaniu problemów obrony państwa, obrony cywilnej i ochrony ludności.
Uczestnicy: Studia te kierowane są do osób, które pragną pracować w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Cennik

  • Całkowity koszt studiów wynosi 2400 zł. Opłaty wnoszone są w 4 ratach (po 600 zł).

Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu