naglowek content

Bezpieczeństwo lokalne i regionalne Studia podyplomowe


Cel: Celem studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa lokalnego jest nabycie przez absolwentów kompetencji do realizacji zadań we wszystkich obszarach działania administracji publicznej i przedsiębiorstw oraz specjalistów zajmujących się problematyką oraz poszerzenie nabytej wiedzy i nabycie nowych umiejętności wynikających ze zmian wdrażanych na terenie Polski.
Korzyści: Uzyskując kompetencje lub poszerzając wiedzę oraz nabywając umiejętności absolwent jest w pełni przygotowany do współczesnych wyzwań i realizacji zadań na stanowiskach pracy przewidzianych we wszystkich obszarach działania szeroko rozumianej administracji publicznej, przedsiębiorstw prywatnych i specjalistów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa lokalnego.
Uczestnicy: Studia kierowane są do osób zatrudnionych we wszystkich obszarach działania administracji publicznej oraz do wszystkich osób zamierzających taka prace podjąć jak i do przedsiębiorców oraz specjalistów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa lokalnego.

Cennik

  • Całkowity koszt studiów wynosi 2400 zł. Opłaty wnoszone są w 4 ratach (po 600 zł).

Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu